Du är här:

Avfall och återvinning

Miva (Miljö och vatten i Örnsköldsvik)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kommunalt bolag och ansvarar för att samla in, behandla och transportera hushållsavfall inom Örnsköldsviks kommun. Förutom att tömma sopkärlen ansvarar Miva även för Må återvinningscentral.

Om du har frågor gällande hämtning av sopor, återvinningscentraler eller fakturafrågor så kontaktar du Miva.

Restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl)

Restavfall är den del av hushållsavfallet som blir kvar när du sorterat bort förpackningar, elektronikavfall, farligt avfall mm. I Örnsköldsviks kommun finns möjligheten att sortera ut matavfallet från restavfallet.

Förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Insamling av förpackningar och tidningar görs på återvinningsstationer.

Grovavfall och farligt avfall

Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte ska slängas i sopkärlet (eller som inte får plats) ska lämnas in på Må återvinningscentral.

Systemet med mobila återvinningscentraler upphörde vid årsskiftet 2017/2018 och har ersats med fasta återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn. I Björna och Husum planeras återvinningscentraler stå färdiga till hösten 2018 och tills dess står de "mobila" återvinningscentralerna parkerade på de orterna.

Må återvinningscentral

Må återvinningscentral finns på Returvägen 11 i Må. För att komma hit följer du skyltningen från rondellen vid norra infarten till Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades

2018-04-09

Sidansvarig: