Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2018-11-26

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Omsorgsnämnden 2018-11-14
Humanistiska nämnden 2018-11-13
Humanistiska nämnden sekretess 2018-11-13
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2018-11-13
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-11-06
Kommunstyrelsen 2018-11-06
Kommunfullmäktige 2018-10-29
Valnämnden 2018-10-22
Revisionen 2018-10-09

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande, Överförmyndarens mottagningstider under 2018
Anslag - Granskning Örnsköldsvik 8:27 m.fl. Detaljplan

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2018-03-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss