Du är här:

Minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om minoriteter och minoritetsspråk,som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Alla myndigheter är skyldiga att informera de nationella minoriteterna om deras språkliga rättigheter, både på svenska och på respektive minoritetsspråk. Den skyldigheten gäller för alla fem minoritetsspråk oavsett om myndigheten tillhör ett förvaltningsområde eller inte.

Information om språkliga rättigheter på minoritetsspråken

Regeringen har tagit fram faktablad (pdf) om den nya lagen och vad den innebär på de olika minoritetsspråken. Här finns länkar till faktabladen:

Reaktah nännoestamme sjidtieh dejtie nasjovnelle unnebelåhkojdePDF (sydsamiska)

Nannejuvvon vuoigatvuodat náauvnnalaa unnitloguidePDF (nordsamiska)

Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaanPDF (finska)

מיניאריטעט רעכטן ווערן פארשטערקערטPDF (jiddisch)

Dzoralide hortiba nationalne minoriteturiengePDF (romani kale)

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistäPDF (meänkieli)

Rättigheter och möjligheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minoritetsspråk på kommunens webbplats

Här på Örnsköldsviks kommuns webbplats finns kort information om Örnsköldsvik och kommunens service översatt till följande minoritetsspråk:

finska

nordsamiska

sydsamiska

romani

 

Sidan uppdaterades

2017-10-03

Sidansvarig:

Mer information

Din rätt till ditt språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Institutet för språk och folkminnen)

Minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Sametingets webbplats för nationella minoriteter)

Länsstyrelsen Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län)

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(utökad rätt till nationella minoritetsspråk i skolan)