Du är här:

Kvalitet, utveckling och uppföljning

Kvalitet

Inom välfärdsförvaltningen arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten med utgångspunkt i SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranätet utvecklas successivt med utgångspunkt i Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9PDF som fastställdes av Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden i juni 2013.

Utveckling

För att underlätta kvalitetsutvecklingsarbete inom välfärdsförvaltningen och ge en flerårig inriktning för det arbetet fastställde Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden i december 2014 en Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018PDF.

Uppföljning

Ständiga förbättringar

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden arbetar med ständiga förbättringar för att öka medborgarnyttan. Årligen genomförs uppföljningar med utgångspunkt i omsorgsnämndens och humanistiska nämndens prioriteringar. Kommunen genomför också undersökningar för att få veta hur de som tar del av välfärdsförvaltningens service och omsorg upplever insatserna.

I ett föränderligt samhälle behöver även stöd och omsorg anpassas till nya krav och förutsättningar. Inom välfärdsförvaltningen pågår både interna utvecklingsprojekt och framtidssatsningar i samverkan med andra aktörer.

Sidan uppdaterades

2018-03-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Margareta Bolinder Sundin
kvalitetsledare, välfärdsförvaltningen
0660 - 881 28
Skicka e-post