Du är här:

Natur- och friluftsråd

Natur- och friluftsrådet besöker Kallmyra Mohair sommaren 2015

Natur- och friluftsrådet besöker Kallmyra Mohair sommaren 2015

Vad är Natur- och friluftsråd?

För det övergripande samarbetet mellan kommunen och aktörer med anknytning till natur, kultur och friluftsliv har ett naturråd inrättats. Natur- och friluftsrådet ska förbereda och följa upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten. Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram. Natur- och friluftsrådet är inte ett beslutande organ utan frågor för beslut förs via naturgruppens tjänstemän vidare till berörd facknämnd. Naturgruppen är en förvaltningsövergripande samverkansgrupp som hanterar frågor med utgångspunkt från naturvårdsprogrammet.

Vad är Natur- och friluftsting?

Örnsköldsviks Natur- och friluftsting ska vara ett informations- och diskussionsforum där övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kulturmiljö diskuteras. Natur- och friluftstinget ska vara ett forum för dialog där man från ideellt håll har möjlighet att komma med synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom allt som rör natur. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda konkret möjlighet att påverka övergripande planer och program. Natur- och friluftstinget ska sträva efter att på bästa sätt bevara och utveckla de möjligheter Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap erbjuder. Till Natur- och friluftstingen är alla välkomna.

Samverkansstruktur

Ledamöter i natur- och friluftsrådet
Naturvård: Andro Stenman, Naturskyddsföreningen
Friluftsliv: Lars-Åke Sjölund, SFK Storfiskarna
Friluftsliv: Mattias Morin, Friluftsfrämjandet
Kulturmiljö: Åke Ottosson, Anundsjö hembygdsförening
Markägare: Hans Nordin, LRF
Turismföretagare: Anders Hägglund, North experience
Politiker: Per Nylén, ordförande (ers. Göran Wåhlstedt)
Politiker: Birgith Olsson Johansson (ers. Anna Sundberg)
Politiker: Per Sundin (ers. Erica Markusson)
Tjänsteman naturgruppen: Johanna Martinell
Tjänsteman naturgruppen: Bo Edman
Tjänsteman naturgruppen: Marianne Dahlbäck

Minnesanteckningar
Natur- och friluftsråd
Minnesanteckningar 2012-10-17PDF
Minnesanteckningar 2012-12-07PDF
Minnesanteckningar 2013-03-22PDF
Minnesanteckningar 2013-06-19PDF
Minnesanteckningar 2013-11-15PDF
Minnesanteckningar 2014-03-21PDF
Minnesanteckningar 2014-06-23PDF
Minnesanteckningar 2014-11-14PDF
Minnesanteckningar 2015-04-10PDF
Minnesanteckningar 2015-06-22PDF
Minnesanteckningar 2015-09-25PDF 

Sidan uppdaterades

2017-02-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Martinell
Biolog
0660-886 66
Skicka e-post

Bo Edman
Friluftsstrateg
070-602 86 10
Skicka e-post

Mer information